English  |  
机构设置

 

 

一、学院党委、纪委

党委书记:唐荣发

党委副书记、纪委书记郑莉佳

党委委员:唐荣发  郑莉佳  张建林  秦  华  周建华

         王海洋  汤青林  罗爱军  刘家琳

纪委委员:郑莉佳  刘世尧  刘素君  刘海利  马  婧


二、学院行政

院长:梁国鲁

副院长:唐荣发(兼)  宋洪元   周建华

院长助理:郭启高


三、学院工会、教代会

工会主席:李先源

工会副主席:汪卫星

组织委员:汪卫星

宣传委员:刘海利

文体委员:江广渝

女工委员:唐春梅

青工委员:李圆圆

生活、福利委员:牛义


教代会主任:李先源

教代会代表

杜文武  郭启高 高启国 李  凌 江广渝 李先源  李圆圆   李  政  梁国鲁 刘  磊 刘海利  刘世尧  罗爱军 牛  义  潘  宇  秦  华  司  军 宋洪元  眭顺照  汤青林  唐春梅 唐荣发 汪卫星  王海洋 邢佑浩  杨晓红 于  杰 张建林  郑莉佳  周建华

 

 

 

部门联系人

部门

职务

姓名

联系电话

电子邮件

园艺系

主任

潘宇

023-68250227

pany1020@swu.edu.cn

副主任

郭启高

   高启国 

023-68250227

guoqg2004031@163.com

风景园林系

主任

秦华

023-68250226

916387332@qq.com

副主任

邢佑浩

023-68250973

xingyouhao@163.com 

副主任

刘磊

023-68250973

 kangbaliu@126.com

副主任

杜文武

023-68250973

 duwenwu@swu.edu.cn

植物系

主任

于杰

023-68250755

Yujie1978@126.com

办公室

主任

李泽阳

023-68251274

lizeyang@swu.edu.cn 

  教务   办公室

研究生

 教学秘书

  辅导员

 

   刘素君

   张靖悦


     023-68251037

 

liusujun1972@163.com

教学秘书

023-68250085

swured@163.com

教务员

唐春梅

023-68250085

464405007@qq.com 

工会

教代会

工会主席

教代会主任

李先源

lixycq@163.com 

团委


学工办

团委书记


  辅导员

胡 乐

  余 容 

  谭泽轩 

  朱 干


  023-68250971

Lele93@swu.edu.cn